Archiwum Konferencji

Archiwum Konferencji

Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki wraz z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu, pragną Państwa serdecznie zaprosić do udziału w cyklu konferencji naukowych: WSPÓŁCZESNE KIERUNKI DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH.

Jest to cykl, podczas którego na Naszej Uczelni w kolejnym roku akademickim 2013/2014 zorganizowane zostaną cztery konferencje naukowe, ściśle związane z tematyką edukacji zdrowotnej. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji edukacyjnych i specjalistycznych działających na terenie naszego kraju. Stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni wymiany myśli i poglądów ma mieć pozytywny wpływ na promocję zdrowego trybu życia wśród polskiego społeczeństwa. Organizatorzy cyklu pragną pogłębić problematykę poszczególnych konferencji poprzez organizację licznych warsztatów. Tematyka konferencji skierowana jest do uczniów szkół ponadgimanzjalnych, studentów uczelni wyższych oraz przedstawicieli placówek edukacyjnych bezpośrednio zainteresowanych tematyką zdrowego stylu życia. 

 

Cykl konferencji na naszej uczelni:

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Wykorzystanie bodźców fizykalnych w kosmetologii"

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

  

Dział Nauki WSIiZ
Tel. (22) 856 70 77 lub (22) 856 70 95
Email: nauka@wsiiz.pl

 

  


 

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe trendy w dietetyce"

 

  

ZAPROSZENIE

W imieniu społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowego odżywiania oraz aktywnego stylu życia do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Nowe trendy w dietetyce”, która odbędzie się dnia 15 maja 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Inżynierii w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa na adres nauka@wsiiz.pl w terminie do 30 kwietnia 2018 r. w podanej formie: 

imię/nazwisko/nazwa instytucji/nr telefonu/adres e-mail

 

 

PATRONATY

   

 

KONTAKT

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

  

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
tel.: +48 22 856 70 95
e-mail: nauka(at)wsiiz.pl
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18
02-366 Warszawa

 

PARTNERZY

 

 

Zagrożenia i bezpieczeństwo w branży beauty – ujęcie interdyscyplinarne – 07.06.2017 r

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "ZAGROŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO W BRANŻY BEAUTY - UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE"

  

ZAPROSZENIE

W imieniu społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i higieny w branży kosmetycznej do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Zagrożenia i bezpieczeństwo w branży Beauty – ujęcie interdyscyplinarne”, która odbędzie się dnia 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Inżynierii w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa na adres nauka@wsiiz.pl w terminie do 31 maj 2017 r. w podanej formie: 

imię/nazwisko/nazwa instytucji/nr telefonu/adres e-mail


„Potencjał trychologii w branży Spa & Beauty” - 08.06.2016r

W imieniu społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką trychologii do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Potencjał trychologii w branży Spa & Beauty”, która odbędzie się dnia 8 czerwca b. r. w siedzibie Wyższej Szkoły Inżynierii w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa na adres nauka@wsiiz.plw terminie od 1 kwietnia do 31 maja b. r. w podanej formie:

imię/nazwisko/nazwa instytucji/nr telefonu/adres e-mail

 

Współorganizatorzy:

 

 

 Patronat merytoryczny

 

 

 

Patronat medialny

 

 

 

Partnerzy

 

 

Promocja zdrowia w procesie kształcenia młodzieży - 11.10.2013r

Cykl otworzy konferencja pt.: „Promocja zdrowia w procesie kształcenia młodzieży” (11.10.2013r.). Spotkanie ma służyć refleksji, wymianie poglądów i doświadczeń, a przede wszystkim stanowić wprowadzenie do kolejnych etapów cyklu. W trakcie konferencji istotnym zagadnieniem będzie aktualny stan wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród młodzieży. Przedstawiona zostanie rola instytucji edukacyjnych w kształtowaniu postaw promujących zasady racjonalnego odżywiania oraz aktywnego trybu życia. Analizie zostanie poddany poziom edukacji zdrowotnej wśród młodzieży oraz aspekty mające na niego szczególny wpływ.

Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej - 14.02.2014r.

Kolejne trzy konferencje będą miały formę 3-4 godzinnych spotkań, odbywających się cyklicznie co dwa miesiące. Pierwsza z nich pt.: „Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej” (14.02.2014r.) będzie przedstawiać konieczność kształtowania racjonalnych nawyków żywieniowych, podnoszenia poziomu wiedzy oraz jej wpływu na dokonywanie indywidualnych wyborów żywieniowych.

Rola aktywności ruchowej w edukacji zdrowotnej - 11.04.2014r.

Konferencja pt.: „Rola aktywności ruchowej w edukacji zdrowotnej” (11.04.2014r.) ma umożliwić wymianę doświadczeń i wiedzy na temat szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Przedstawiciele nauki oraz praktycy będą mieli możliwość skonfrontowania swoich poglądów odnośnie promocji zdrowego stylu życia w kontekście aktywności turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.

Edukacja zdrowotna w kontekście higieny człowieka i ochrony środowiska - 13.06.2014r.

Cykl zamknie konferencja pt.: „Edukacja zdrowotna w kontekście higieny człowieka i ochrony środowiska” (13.06.2014r.), której celem będzie zademonstrowanie korelacji pomiędzy osiągnięciem wysokiego poziomu kultury zdrowotnej, a poziomem wiedzy z zakresu higieny człowieka i ochrony środowiska.   

Rola promocji zdrowia i profilaktyki w chorobach nowotworowych - 18.06.2015r.

Władze Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie pragną Państwa serdecznie zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Rola promocji zdrowia i profilaktyki w chorobach nowotworowych”, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2015 r. w siedzibie organizatora przy ul. Rostafińskich 4. Współorganizatorami konferencji są Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na istotę propagowania zdrowego trybu życia oraz profilaktyki w przeciwdziałaniu oraz wczesnym wykrywaniu zmian nowotworowych.

Celem przedsięwzięcia jest również wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji edukacyjnych i specjalistycznych działających na terenie naszego kraju. Stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni wymiany myśli i poglądów ma mieć pozytywny wpływ na promocję zdrowego stylu życia z naciskiem na problematykę nowotworów wśród polskiego społeczeństwa.

Problematyka konferencji zostanie rozszerzona o elementy praktyczne realizowane poprzez organizację Strefy Profilaktyki Nowotworów, gdzie uczestnicy będą mogli m. in. skonsultować się z lekarzem specjalistą, poznać założenia programów prozdrowotnych skupiających się na tematyce nowotworów, nabyć praktyczne umiejętności wczesnego wykrywania zmian nowotworowych poprzez ćwiczenia na fantomach.

Wśród prelegentów będziemy gościć specjalistów z zakresu nauk medycznych jak również przedstawicieli organizacji działających w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów.

W trakcie wydarzenia zostaną zaprezentowane informacje m. in. na temat nowotworów skóry, jamy ustnej, piersi, szyjki macicy oraz realizowanych programów profilaktycznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: formularz kontaktowy lub przesłanie zgłoszenia na adres: dziekanat7@wsiiz.pl do dnia 15 czerwca b. r.”

Zgłoszenia prosimy przesyłać w następującej formie: imię i nazwisko/numer telefonu/instytucja.

Słuchacze otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie.

 

Do pobrania:


end faq


Organizatorzy cyklu „Współczesne kierunki działań prozdrowotnych” mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w przedsięwzięciu społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny. Po zakończonym cyklu zostanie opublikowana w postaci elektronicznej monografia, zgodnie z wymogami MNiSW i przyjętej punktacji dla publikacji naukowych (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych) zawierająca artykuły wszystkich prelegentów.

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu konferencji proszone są o kontakt mailowy: nauka@wsiiz.pl lub telefoniczny: 22 856 70 77.

Serdecznie zapraszamy! 

 

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!